Liczba odwiedzin strony: 35177 Osób na stronie: 17
 

Stefaniak Marcin. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 77 poz. 676 - Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.) Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: § 1.  Wprowadza się w dniach 15-18 maja 2005 r. zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ________ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
Monitor Polski 1999 Nr 36 poz. 544 - Wysokość zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. (M.P. z dnia 22 listopada 1999 r.) Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz: 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 29 lutego 2000 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 406,30 zł.
KRS 0000309335 - OCHOTNICZ STRAŻ POZARNA W PODLESICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZ STRAŻ POZARNA W PODLESICACH STOWARZYSZENIE 2008-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
32-250 POLESICE CHARSZNICA MIECHOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
659-146-31-94 356821273 0000309335
KRS 0000309334 - SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W MARKUSZOWEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W MARKUSZOWEJ SPÓŁDZIELNIA 2008-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
19 38-126 MARKUSZOWA WIŚNIOWA STRZYŻOWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
819-162-34-94 180344560 0000309334
KRS 0000309333 - "GLENPORT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GLENPORT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻWIRKI I WIGURY 5 74-200 PYRZYCE PYRZYCE PYRZYCKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
957-099-98-96 220636779 0000309333
KRS 0000309332 - EXPRIT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EXPRIT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-07-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIENKIEWICZA 15/9 40-031 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000309332
KRS 0000309331 - "ÓSMA - ŚWITALSKI & SYNOWIE S.A." SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ÓSMA - ŚWITALSKI & SYNOWIE S.A." SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2008-07-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TACZAKA 13 61-819 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-145-65-65 300880523 0000309331